Tři pilíře našeho podnikání

Pomáháme si

Podnikáme společně. Víc hlav víc ví, víc rukou víc zvládne.

Realizujeme nápady

Kreativita je hybnou silou našeho společného podnikání.

Podporujeme náš region

Pomáháme dobrým nápadům z naší lokality k realizaci.

Co je nového

 

lokální výrobky

30.6.2016

Stálá prodejní výstava výrobků místních výtvarníků a řemeslníků...

Myslíme si, že podporovat místní šikovné lidi je správné. Proto jsme v Kavárně Pod Kopečkem připravili stálou prodejní výstavu - skříň plnou krásných věcí, které můžete nejen obdivovat, ale také zakoupit sobě pro radost nebo někomu jako dárek. Přijďte si vybrat :-)

Čti více

máslo

27.6.2016

Objednejte si u nás máslo z ekofarmy...

Už delší dobu si objednáváme bioprodukty - máslo a sýry z Ekofarmy Chalupa U pramene v Hedeči. Nyní tu možnost máte i vy. Objednejte nejpozději druhý pátek v měsíci a následující středu máslo a sýry dovezeme.

Čti více

1.6.2016

Kde jsme se tu vzali

Je nás parta a rozhodli jsme se, že chceme spolu podnikat věci, o kterých si myslíme, že jsou užitečné. Třeba nakupovat společně levněji potraviny, provozovat kavárnu, kde bude dobře vám i nám, podporovat prodej lokálních výrobků a mnoho dalších činností. A tak jsme založili družstvo a od 1.5.2016 vzali pod svá křídla i Kavárnu Pod Kopečkem. Máme spoustu nápadů, které vám budeme servírovat postupně. Budeme rádi, když i vy se přidáte...radou, nápadem, pomocí, inspirací. Doufáme, že toto družstevní miminko brzy vyroste a že vám budeme mít co nabídnout. Najdete nás i na FB https://www.facebook.com/drusona/.

Čti více

¨

Přidejte se k nám

Družstva jsou dobrovolnými organizacemi, otevřenými všem osobám schopným využít jejich služby a ochotným akceptovat odpovědnost plynoucí z tohoto členství.

 

Kdo jsme a proč družstvo?

Jak to začalo

Jsme parta lidí s podobným smýšlením, přesvědčených o tom, že nejvyšší prioritou v životě člověka není nekonečná honba za ziskem. Máme potřebu si pomáhat a hledat cestu jak být sobě navzájem a druhým lidem prospěšní. Nikomu z nás není lhostejný osud našeho regionu a chceme se aktivně podílet na tvorbě životního prostoru nejen svého, ale i dalších spoluobčanů. Máme hlavy plné nápadů. Už delší dobu na "půdě" Kavárny Pod Kopečkem pořádáme různé společenské, kulturní a vzdělávací akce. Společně si objedáváme potraviny z farem, podporujeme se v různých nápadech a pomáháme si navzájem, jak je potřeba.

O naše aktivity a kvalitní potraviny z ekofarem se začali zajímat i hosté z kavárny a z objednávek 5 kg másla bylo najednou 35 kg měsíčně. Napadlo nás, že bychom mohli zkusit zajistit distribuci farmářských výrobků pro všechny zájemce. Navíc, že bychom mohli podpořit nebo nastartovat služby, které zatím v našem regionu nejsou běžné, ale jinde už běží a jsou poptávané. Zároveň jsme začali cítit potřebu všechny naše činnosti něčím zastřešit a dát naší spolupráci nějaký řád.

Po mnoha debatách vznikl nápad založit družstvo, jako nejlepší varianta spolupráce. Tato idea v nás ještě zesílila po besedě s paní Táňou Fischerovou, která je nadšenou propagátorkou družstevnictví. V té době zbývala do faktického založení družstva ještě dlouhá cesta, na konci které vznikla DruSoNa, což znamená Družstevníci Sobě Navzájem.

Proč družstvo

Co je to družstvo, otáží se mnozí z nás, neboť dodnes tu přežívá zpolitizovaná představa o “totalitních” Jednotných zemědělských družstvech typu sovětského sovchozu. Porozhlédneme-li se po Evropě, najdeme spoustu družstev ve Francii (21 tis.), Španělsku (26 tis.), Německu (7,5 tis), Itálii (40,5 tis) a Polsku (12 tis.). Např ve Francii mají družstva celkem 22,5 mil. členů, stejně tak v Německu. V ČR je 1 268 družstev s cca 750 tis. členy.

Proč bychom si měli z něčeho takového brát příklad?

Pospolité hospodaření, kdy se lidé sdružují, aby společně snáze uspokojili své potřeby, je nejstarší formou ekonomické aktivity. Ve světě je družstevní spolčování a hospodaření celkem běžné. Družstva jsou projevem jak demokratičnosti, tak podnikavosti nejširších lidových vrstev.

I když i družstvo musí být finančně úspěšné, chce-li přežít, není finanční zisk jeho základním a mnohdy jediným cílem, jak je tomu u mnoha jiných obchodních společností. Družstva jsou autonomní asociací osob dobrovolně sdružených za účelem jejich společných ekonomických, sociálních a kulturních potřeb a aspirací, skrze jimi vlastněný a demokraticky řízený podnik. Družstva jsou založena na skutečné svépomoci, svéprávnosti, demokracii, rovnosti, členství a solidaritě.

Chytré státy podporují družstva proto, aby se lidé mohli o sebe postarat sami, stačí jim k tomu vytvořit příznivé podmínky. Mnohé státy proto poskytují daňové úlevy na výnosy vytvořené družstvem na trhu, neboť vědí, že družstvo své zisky použije především k stabilizaci svého hospodaření, k podpoře sociálních potřeb svých členů a komunit a k rozvoji družstevnictví obecně. Šetří tak státní kasu.

V době finanční krize jsou to právě družstva, která dokáží svým členům průchod krizí usnadnit. Evropská komise dokonce nedávno doporučila podpořit přeměnu krachujících podniků na družstva a podniky vlastněné svými zaměstnanci všude tam, kde je vysoká nezaměstnanost.

Družstevní principy jsou směrnicí družstevních hodnot v praxi, a to:
1. princip: Dobrovolné a otevřené členství.
2. princip: Demokratické (členské) rozhodování – členové mají každý právě jeden hlas.
3. princip: Ekonomická participace členů.
4. princip: Autonomie a nezávislost..
5. princip: Vzdělávání, výcvik a informace.
6. princip: Kooperace družstev.
7. princip: Společenský prospěch – péče o rodiny družstevníků, o komunitu a o region.

Zdroj: http://www.ica.coop/coop/principles.html (1. 10. 2002) – autorský překlad Magdalena
Hunčová